ਡਿਜੀਟਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਲੋਰੀਨ ਸੈਂਸਰ

  • CS5530D ਡਿਜੀਟਲ ਬਕਾਇਆ ਕਲੋਰੀਨ ਸੈਂਸਰ

    CS5530D ਡਿਜੀਟਲ ਬਕਾਇਆ ਕਲੋਰੀਨ ਸੈਂਸਰ

    ਸਥਿਰ ਵੋਲਟੇਜ ਸਿਧਾਂਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕਲੋਰੀਨ ਜਾਂ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਸ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਥਿਰ ਵੋਲਟੇਜ ਮਾਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸੰਭਾਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਤੀਬਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਲੈਟੀਨਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਕਰੰਟ ਮਾਪ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੁਆਰਾ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਕਲੋਰੀਨ ਜਾਂ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਸ ਐਸਿਡ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।